Değerli üniversite adayları,

      Öğrenci Seçme Sınavı'nda göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı Namık Kemal Üniversitesi adına sizi ve ailenizi yürekten kutluyorum.

      Hayatınızın bu en önemli sınavlarından birinde gösterdiğiniz başarıdan sonra şimdi sıra sadece sizlerin değil, ülkemizin yarınlarını da şekillendirecek olan seçiminizi yapmaya geldi. Sizleri çağdaş değerler, toplumsal sorumluluk, akademik özgürlük ve rasyonel düşünce üzerine bina ettiği vizyonuyla yarınlara rehberlik etme iddiası taşıyan Namık Kemal Üniversitesi'nde görmekten mutluluk duyacağız.

      On yedi bine yakın öğrencisi ve yüksek liyakatli akademik kadrosu ile çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz geleceğinin şekillenmesinde önemli roller üstlenmektedir. Yenilikçi ve girişimci değerlerin takipçisi olan Üniversitemiz öğrencilerine; küresel çapta bilişsel ve düşünsel yetenekler kazandıran, özgün ve yaratıcı fikirleri öne çıkaran, sosyal ilgi alanlarını ve iletişim becerilerini geliştiren, küresel rekabette fark yaratacak bir profesyonel ortam sunma çabasındadır.

      Akademik alandaki başarılarının yanı sıra, sosyal sorumluluklarını bölge halkı, Sivil Toplum Kuruluşları ve sanayi kesimiyle omuz omuza sürdüren Üniversitemiz, toplumsal paydaşlarla pek çok işbirliği projesine başarıyla imza atmıştır. Özgürlükçü ve öğrenci odaklı yaklaşımımız sayesinde yalnızca farklı düşüncelerin barındığı bir yapılanmada değil, uygulamalı eğitim kanalları ve araştırma merkezleriyle katma değer yaratan bir kurumsallaşma içerisinde bulunmaktayız.

      Namık Kemal Üniversitesi olarak hedefimiz, dünya istihdam piyasasında yerini alacak kaliteli mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleri sayesinde öğrencilerimize her türlü uygulamalı eğitim imkânını sunmakta, hazırlık sınıflarımız aracılığıyla yabancı dil öğretimine eğilmekte ve ERASMUS ve Bologna süreçleri ile bir dünya üniversitesi olma yönünde kararlılıkla ilerlemekteyiz. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk ve bilimsel üretkenlik misyonumuz çerçevesinde bir taraftan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi diğer taraftan ise TEKNOPARK ve TEKMER gibi araştırma merkezlerimizle çok çeşitli alanlarda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

      Sosyal alanda öğrencilerimizin kendilerini ve ilgi duydukları alanları geliştirmelerine büyük önem veren Üniversitemiz, Öğrenci Kulüpleri ve topluluklarını desteklemekte, mevcut spor kompleksi ve alanlarının genişletilmesi çalışmalarına hızla devam etmektedir.

      Geleceğe yürümek için sizleri, klasik akademik anlayışın ötesine geçerek rekabetçi ve girişimci anlayışı ön plana çıkaran, öğrenci odaklı eğitime önem veren, 'önce insan' yaklaşımıyla sorunlara ve gelişmelere odaklanan, bulunduğu yörenin ve bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini dikkate alarak eğitim öğretim çalışmalarını gerçekleştiren Üniversitemizin öğrencisi olmaya davet ediyorum.

      Üstün başarınızdan ötürü sizi ve ailenizi bir kez daha kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum

Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK
Rektör