Lisans ve Ön Lisans bölümlerinin Rusça, İngilizce, Arapça tanıtım videoları için buraya  tıklayınız.

Lisans tanıtım videoları için tıklayınız.

Önlisans tanıtım videoları için tıklayınız.

Yenilikçi ve öğrenci odaklı
 
Yenilikçi ve öğrenci odaklı öğretim ve öğrenme uygulamalarının hayata geçirilmesi ve fikirlerin özgürce seslendirilebildiği bir ortamın sunulmasıyla öğrencilerimizin özgün ve yaratıcı potansiyellerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Rekabetçi ve girişimci
 
Rekabetçi ve girişimci bir anlayış çerçevesinde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılmakta, üniversite-sanayi işbirlikleri, araştırma merkezleri ve ortak uluslararası projeler gibi çeşitli kanallar vasıtasıyla öğrencilerimizin bilgilerini pratiğe aktarması ve inovasyon çalışmaları desteklenmektedir.
 
Uluslararası bağlantılar
 
Uluslararası bağlantılar teknoloji ve bilgi transferinin sağlanması, öğrencilerimizin farklı akademik ve kültürel yaklaşımlarla tanışması hususlarında önemli rol oynamaktadır. ERASMUS programı ve uluslararası işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, Üniversitemizin küresel çapta rekabet kalitesine katkıda bulunmaktadır.
 
 
İngilizce hazırlık sınıfımız
 
İngilizce hazırlık sınıfımız, bilgi çağının yakalanması, dünya ölçeğinde üretim ve AR-GE süreçlerinde yerini alacak mezunların yetiştirilmesi bakımından özel önem teşkil etmektedir.
Toplumsal sorumluluk
 
Toplumsal sorumluluk vizyonumuzun ağırlıklı unsurlarından birini oluşturmaktadır. Çok paydaşlı bir yapılanma bilginin toplumsal dönüşüm çerçevesinde içselleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Inovasyon sürecinde sanayi kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirlikleri, STK'lar ve diğer paydaşlarla eğitimler, seminerler ve konferanslar aracılığıyla biraraya gelinmesi üretilen bilginin toplumsal tabana yayılması ve ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sağlanması bakımından hayatiyet arz etmektedir.

 

Çorlu Mühendislik Fakültesi Tanıtım Filmi

Tıp Fakültesi Tanıtım Filmi

Ziraat Fakültesi Tanıtım Filmi

Fen Edebiyat Fakültesi Tanıtım Filmi

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Tanıtım Filmi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çorlu Myo Tanıtım Filmi

Çerkezköy Myo Tanıtım Filmi 

Muratlı Myo Tanıtım Filmi

Hayrabolu Myo Tanıtım Filmi

Malkara Myo Tanıtım Filmi

Marmara Ereğlisi Myo Tanıtım Filmi

Saray Myo Tanıtım Filmi

Şarköy Myo Tanıtım Filmi

Teknik Bilimler Myo Tanıtım Filmi

Sosyal Bilimler Myo Tanıtım Filmi

Sağlık Hizmetleri Myo Tanıtım Filmi

Sağlık Yüksekokulu