Aday NKÜ

 

Yenilikçi ve Öğrenci Odaklı

Yenilikçi ve öğrenci odaklı öğretim ve öğrenme uygulamalarının hayata geçirilmesi ve fikirlerin özgürce seslendirilebildiği bir ortamın sunulmasıyla öğrencilerimizin özgün ve yaratıcı potansiyellerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Rekabetçi ve Girişimci

Rekabetçi ve girişimci bir anlayış çerçevesinde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılmakta, üniversite-sanayi işbirlikleri, araştırma merkezleri ve ortak uluslararası projeler gibi çeşitli kanallar vasıtasıyla öğrencilerimizin bilgilerini pratiğe aktarması ve inovasyon çalışmaları desteklenmektedir.

Uluslararası Bağlantılar

Uluslararası bağlantılar teknoloji ve bilgi transferinin sağlanması, öğrencilerimizin farklı akademik ve kültürel yaklaşımlarla tanışması hususlarında önemli rol oynamaktadır. ERASMUS programı ve uluslararası işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, Üniversitemizin küresel çapta rekabet kalitesine katkıda bulunmaktadır.

İngilizce Hazırlık Sınıfımız

İngilizce hazırlık sınıfımız, bilgi çağının yakalanması, dünya ölçeğinde üretim ve AR-GE süreçlerinde yerini alacak mezunların yetiştirilmesi bakımından özel önem teşkil etmektedir.

Toplumsal Sorumluluk

Toplumsal sorumluluk vizyonumuzun ağırlıklı unsurlarından birini oluşturmaktadır. Çok paydaşlı bir yapılanma bilginin toplumsal dönüşüm çerçevesinde içselleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Inovasyon sürecinde sanayi kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirlikleri, STK'lar ve diğer paydaşlarla eğitimler, seminerler ve konferanslar aracılığıyla biraraya gelinmesi üretilen bilginin toplumsal tabana yayılması ve ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sağlanması bakımından hayatiyet arz etmektedir.